• Yetişkin (18 ve üstü)
  • Çocuk (2-11)
  • Bebek (2 yaş altı)

Urartular Merkezi Van

Anasayfa » Seyahat Fikirleri

Urartular Merkezi Van

Doğu Anadolu Bölgesi’nin 1.100.190 kişilik nüfusuyla en büyük şehri olan Van, 21.334 km2 olan yüz ölçümüyle de bölgenin 6. büyük ili olma özelliğini taşımaktadır. 2014 yılında büyükşehir olan Van şehrinin 13 tane ilçesi bulunmaktadır. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan Van şehri ile ilgili bilgilere tarih sayfalarında milattan öncesinde rastlanılmaktadır. Bu nedenle tarih ve kültür turizmi açısından önemli bir yere sahiptir. Ayrıca şehirde bulunan Van Gölü ile ülkenin en büyük gölüne sahip olması nedeniyle doğa turizmi bakımından da ayrıcalıklı bir konuma sahiptir.Van Kalesinden bir görüntü

Van’ın Tarihteki Yeri

Yapılan kazı çalışmalarında Van şehrinde milattan önce 5000 yılına dayanan yerleşimler tespit edilmiştir. Bu nedenle dünyada yer alan en eski yerleşim yerlerinden biri olan Van şehrinde yapılan kazı çalışmalarıyla tarihteki birçok medeniyetin bu şehrin çevresinde yaşadığı ve başkentlik yaptığı ortaya çıkmıştır. MÖ 900 yılında Urartu Devleti’nin yaklaşık 247 yıl başkentliğini yapan ve bu dönemde Tuşba adıyla anılan Van, daha sonra Medler, Makedonlar, Partlar gibi çeşitli medeniyetlerin egemenliği altına girmiştir. 644 yılından sonra Bizans hâkimiyetinin sona ermesiyle Müslüman toprağı olan Van, 1458 yılından Osmanlı İmparatorluğu’na katılmıştır. Uzun yıllar Türk toprağı olarak yerini koruyan Van, 1915 yılında Birinci Dünya Savaşı’nda Rus işgaline maruz kalarak büyük miktarda zarar görmüş, ancak 1918 yılında geri alınarak şehre tekrar yerleşim başlamış ve günümüze ulaşmıştır.

Van Şehrinin İsmi

Van şehri tarihsel olarak köklü bir geçmişe sahip olduğu için günümüzde kullanılan ismi ile ilgili de rivayetler mevcuttur. Yaklaşık 7 bin yıllık tarihsel geçmişi bulunan bu şehrin ismi Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde Büyük İskender tarafından Van Kalesi’nde yer alan Vank isimli bir mabedin adının kullanılmaya başlandığı yönündedir. Bir diğer rivayete göre ise de MÖ 1900’lerde Asur melikesi olan Semiramis tarafından Şahmerimekerd olarak adlandırılmasının ardından şehre vali olarak atanan Van isimli kişinin ili geliştirip güzelleştirmesiyle adının bu şehre verildiği şeklindedir.

Van’da Yaşam ve Geçim Kaynakları   

Tarihsel geçmişi çok eskiye dayanan Van şehri, kültür turizmi açısından önemli bir yere sahip olmaktadır. Şehirde yer alan Van Kalesi ve farklı bir tür olup şehirden adını alan Van kedisi ile yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmektedir. Ayrıca dünyanın en büyük sodalı gölü olması ve 430 km sahil şeridiyle şehrin doğa turizminin en önemli yeri olan Van Gölü, dört mevsim turistlerin ilgi odağı konumundadır. Van’da turizm önemli bir geçim kaynağı olsa da şehrin ekonomisinde en önemli yeri hayvancılık sağlamaktadır. Türkiye’de en çok hayvan yetiştiren ve ekonomiye katkı sağlayan ikinci şehir olan Van’da coğrafi özelliklerinden dolayı tarım arazileri sınırlı olmakta ve bu yüzden istenilen verim alınamamaktadır. İklim şartlarının elverdiği başlıca ürünler, buğday, arpa, patates ve şeker pancarı olup kavun, karpuz, elma, kayısı ve armut gibi bazı meyveler de Van Gölü civarında yetiştirilmektedir. Balıkçılığın çok yaygın olmadığı Van şehrinin ormanlık alanları çok az olup sanayi bakımından gelişmiş bir şehir konumundadır. Ayrıca maden kaynakları bulunan şehirden demir, kükürt, tuz ve kömür temin edilmektedir. Van şehri köklü bir kültüre ve tarih sahip olması, coğrafi anlamda dört mevsimde de ziyaretçilerini ağırlayabilmesi ve doğal kaynak açısından zengin olması gibi özellikleriyle hem Doğu Anadolu Bölgesi’nin hem de Türkiye’nin çok önemli bir şehri konumundadır.