• Yetişkin (18 ve üstü)
  • Çocuk (2-11)
  • Bebek (2 yaş altı)

Kitap Kurtlarına Tarihi Kütüphaneler

Anasayfa » Seyahat Fikirleri

Dünya’ya açılan kapılar olarak nitelendirilen kitaplar, siz istemediğiniz sürece yanınızdan ayrılmayacak dostlarınızdır. Yazılı basın tarih boyunca varlığını sürdürmüş ve her zamanda önemini korumuştur. Günümüz teknolojisinde dahi kitapseverler için kütüphaneler cennet niteliğinde olduğunu da söyleyebiliriz.

Dünya üzerinde en dikkat çeken kütüphanelere gelin beraber göz atalım.

1. Sippar Kütüphanesi

2. Cordoba (Kurtuba ) Kütüphanesi

3. Pergamon (Bergama) Kütüphanesi

4. İskenderiye Kütüphanesi

Sippar Kütüphanesi

Sippar Kütüphanesi

Sippar Kütüphanesi, M.Ö 556 yıllarında Babil Kralı tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. 1880 yılında Asur uygarlığı bilimcisi Henry Layard ve asistanı tarafından gerçekleştirilen kazılarla ortaya çıkarılan kütüphane aynı zamanda da tapınak olduğu kabul edilmektedir. Çivi yazısı tabletler ile bilinen bu kütüphaneden çıkarılan eserler, Londra Britsh Müzesinde sergilenmektedir.

Babil dönemine ait eserlerde edebi metinler, dua metinleri, astrolojik kehanetler, matematik ve sözlük metinleri ile astronomik metinler e bulunmaktadır. Tarihi Sippar Kütüphanesi hakkında daha detaylı bilgi almak için eserlerin sergilendiği müzeyi ziyaret etmenizi öneririz.

Cordoba ( Kurtuba) Kütüphanesi

Cordoba ( Kurtuba) Kütüphanesi

İspanya’da yer alan Kur Tuba’nın Saray Kütüphanesi, tarihin en uzun soluklu kütüphanesi olarak kabul edilmektedir. Halifeler kütüphanesi olarak da bilinen bu kütüphane de ortaçağ İslam dünyasına ait eserler bulunmaktadır.  Cordoba Kütüphanesi,  dört yüz binden fazla esere ev sahipliği yapmaktadır. Bu eserlerin bir kısmı günümüze kadar ulaşabilmiş olması oldukça üzücü olmasına rağmen II. Hakem döneminin en iyi kütüphanesiydi. Kütüphane de hükümdarların hayatları ve yaşamlarına dair günceler bulunması bu kütüphanenin ve eserlerin korunması gerekirken II. Hişam henüz on dört yaşında olduğundan devletin idaresi İbn Ebu Amir el-Mansur’a kalır. Sonrasında Mansur’un hayatta kalma çabaları ve bu kütüphanedeki kitapların yakılmasına dair emir vermesiyle eserlerin çoğu yok olsa da bu eserlerin yok olmasına gönlü el vermeyen isimsiz kişiler tarafından kurtarılan eserler günümüze kadar gelmiştir. Kütüphane kalıntılarını görmeniz mümkün. Eserler ise İspanya’nın farklı müzelerinde sergilenmektedir.

Kütüphane içerisinde yer alan heykel ve kabartma işçiliği ile kütüphaneyi çevreleyen sütunlar ile dikkat çekici bir yapı olarak tarih boyunca varlığını sürdürse de günümüzde kütüphane olarak hizmet vermemektedir. Celcus Kütüphanesinde yer alan eserler ise Viyana Müzesi’nde sergilenmektedir.

Pergamon ( Bergama ) Kütüphanesi

Pergamon ( Bergama ) Kütüphanesi

Anadolu'nun en eski ve en zengin kütüphanesi olarak bilinen Pergamon Kütüphanesi, Pergamon Kralı II.Eumenes tarafından yaptırılmıştır. Bergama ‘da yer alan kütüphanesi Pergama Krallığının klasik mimari özelilerini taşımaktadır. Athena Tapınağına yakın, sütunlu avlularla bağlantılı dört odadan oluşan kütüphane, büyük bir okuma bölümüne de sahipti. Kütüphane içerisinde yer alan heykeller ve kitap raflarında ki işçilik oldukça dikkat çekicidir. Şair ve yazarların eserleri kadar heykellere de önem veren kral, önemli yazar ve şairlerin büstlerine de kütüphane içerisinde yer vermiştir.

Kurulmasının ardından kitaplıkların heykellerle süslenmesi ve kitapların dik olarak yerleştirilmesi bu dönemde başlanmıştır. Günümüzde de Bergama’da başlayan bu kitap dizme modeli modern kütüphanelerde de görülmekte ve aynı dizme modeli dünyanın her yerinde kullanılmaktadır.

İskenderiye Kütüphanesi

İskenderiye Kütüphanesi

İskenderiye Kütüphanesi, M.Ö III. yüzyıl başlarında bir Yunan Sömürgesi olan İskenderiye’de II. Ptolemy tarafından kurulmuştur.  İki bina olarak inşa edilen kütüphane kralın sarayı ve saraydan daha küçük olan Serapeum mabedinden oluşmaktadır.

İskenderiye Kütüphanesi’nde 700.000 ‘e yakın papirüs tomarları şeklinde kitap olduğu tahmin edilmektedir. Günümüze kadar kil kaplarında saklanarak gelen papirüsler İskenderiye kütüphanesinin önemini de ortaya koymaktadır.

İskenderiye Kütüphanesi duvarlarında yer alan “ Ruhun Şifa Bulduğu Yer” notu ise o dönemde kütüphanenin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.