• Yetişkin (18 ve üstü)
  • Çocuk (2-11)
  • Bebek (2 yaş altı)

Batman Gezilecek Yerler

Anasayfa » Seyahat Fikirleri

Batman geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan, Garzan ve Batman çayları havzasında kurulmuş, petrolle özdeşleşmiş, sayısız doğal güzellikleri bulunan bir şehirdir. Batman şehrinin eski ismi olan İlun, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, birçok devletin toprağı olmuştur. 1940’lı yıllardan sonra petrolle birlikte sanayileşerek gelişmeye başlamıştır.

 

1950’li yılların başında Batman, İlun isminin yerini almış, ismin nereden geldiği tam olarak bilinmemesine karşın en çok kabul gören görüş, şehrin içinden geçen Batman Çayı'ndan aldığıdır. Yeni petrol rafinelerinin kurulması, kuyuların açılması gibi faktörlerle sürekli büyüyen ve gelişen Batman, nihayet 1990 yılında şehir vasfını kazanmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin 72. ili olmuştur.

 

Batman, genel olarak petrolle özdeşleştirilse de sınırları içerisinde hatırı sayılır şekilde demir, bakır, kurşun, çinko ve mermer gibi madenler de çıkartılmaktadır. Bu da neden binlerce yıllık tarihinin olduğunu, birçok medeniyetin parçası olduğunu gösterir nitelikte bir argümandır. Batman'ın 5 ilçesi, Sason, Kozluk, Gercüş ve Hasankeyf ve Beşiri'dir. Bu ilçelerin en bilindiği, ismiyle anılan bir antik kent de bulunan Hasankeyf çok merak edilen yerlerden biridir.

 

Tarihi Hasankeyf

 

Hasankeyf Antik Kent: Tam olarak ne zaman kurulduğu bilinmeyen kent, içinde bulunan mağaralar göz önüne alındığında çok eski zamanlara dayandığı düşünülmektedir.

Tarihi Hasankeyf ile ilgili görsel sonucu"

Hasankeyf Kalesi: Dicle Nehri kıyısında yapılan kale, o dönemde Bizanslılar için hem askerî hem de dinî açıdan oldukça önemli bir konumdaydı. Kalenin asıl adı Hisno Koyfa'dır.

 

Malabadi Köprüsü

Tek kemerli yapıya sahip Malabadi Köprüsü, Mostar köprüsüyle çok benzer yapıya sahiptir. Evliya Çelebi, Seyahatname'sine konu ettiği köprüyü Abbasilere ait mimari eser olarak bahseder. Batman çayı üzerinde bulunan köprünün içinde dinlenme ve yatma için kullanılan odalar bulunmaktadır ve bu özellik mimarî açıdan köprünün farklılığını ortaya koymaktadır.

Mor Kiryakus Manastırı

Süryani Hıristiyanlar tarafından 80'e yakın kilise ve manastır arasında en önem verilen Mor Kiryakus Manastırı, Turabidin bölgesinin en uç noktasında yer alır.

Malabadi Köprüsü ile ilgili görsel sonucu"

Turabidin, Dicle Nehri'nin güneyinden başlayıp Suriye sınırına kadar uzanan, dinen Hasankeyf Piskoposluğu'na bağlı bölge demektir. Manastırın yapılış tarihi hakkında bilgi yoktur. Ancak 4. yüzyıldan önce yapıldığı düşünülmektedir. Bunun sebebi manastırda çan olmamasıdır ki çan geleneği 4. yüzyıldan sonra başlamıştır. Mor Kiryakus Manastırı, yapı itibariyle bitişik çok sayıda odalardan oluşması, buranın sadece ibadethane değil, ayrıca papaz da yetiştiren bir mektep olduğu anlaşılmaktadır. Burada yetişen papazlar Turabidin bölgesindeki diğer kilise ve manastırlara atanırlardı. Görmeye değer bu manastırlardan biri de Mor Aho Manastırı'dır.

 

Diğer Görülmesi Gereken Tarihî Güzellikler

 

Memikan Köprüsü ve On Kemerli Köprü de görülmesi gereken diğer köprülerdir. Zeynel Bey Kümbeti, Bozikan Kalesi, Hallan Çemi Höyüğü, Rabat Kalesi Beksi Kalesi, Seyyid Bilal Türbesi, El Rızk Camii, Sason Kanyonu, Batman Müzesi de ziyaretçilerini bekleyen son derece ilgi çeken gezilecek yerlerdir.